Tìm hiểu chung về Nỗi oán của người phòng khuê

1. Tìm hiểu chung

a. Nhan đề

“Nỗi oán của người phòng khuê”

- “Oán”: giận, trách hận hoặc sự bất mãn.

- “Phòng khuê” là căn buồng của người phụ nữ và ở đây “Người phòng khuê” ý chỉ người phụ nữ có chồng đi chiến trận.

=> Có thể hiểu nhan đề là: nỗi trách hận của người phụ nữ có chồng đi chiến trận.

b. Đề tài

- Đề tài bài thơ là khuê oán, nói về nỗi oán hờn của người khuê phụ.

- Thuộc chủ đề chiến tranh, bài thơ thể hiện tinh thần phản đối chiến tranh phi nghĩa.

c. Bố cục

- 2 câu đầu: Sự hồn nhiên, vô tư của cô gái.

- 2 câu cuối: Sự hối hận của cô gái khi để chồng đi nhận tước phong hầu.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Vương Xương Linh đã mượn tâm trạng của người thiếu phụ để thông qua đó lên án chiến tranh phi nghĩa gây biết bao đau thương, mất mát cho nhân dân.

b. Giá trị nghệ thuật

- Bút pháp miêu tả và phân tích tâm lí nhân vật tinh tế.

- Cấu trúc ngôn ngữ ngắn gọn gợi nhiều hơn tả. 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!