Tìm hiểu chung về Nỗi thương mình

1. Tìm hiểu chung

a. Vị trí

- Từ câu 1229 đến 1248

b. Diễn biến

- Khi Mã Giám Sinh đưa Kiều đến nhà chứa của Tú Bà, Kiều đã quyết liệt chống lại âm mưu biến nàng thành kĩ nữ, nhưng cuối cùng nàng đã rơi vào bẫy của Tú Bà và buộc phải ra tiếp khách. Đoạn trích tả tình cảnh trớ trêu mà Kiều đã gặp phải và nỗi niềm thương thân xót phận của Kiều.

c. Bố cục

- Phần 1 (4 câu đầu): Cuộc sống ở lầu xanh.

- Phần 2 (8 câu tiếp theo): Tâm trạng, nỗi niềm của Kiều.

- Phần 3 (8 câu cuối): Bi kịch tâm trạng của Kiều thể hiện qua cảnh vật.

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Thương thân xót phận và ý thức cao nhân cách của Kiều.

b. Giá trị nghệ thuật

- Nghệ thuật đối xứng

- Sử dụng hình ảnh ước lệ, điệp từ

- Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình

- Ngòi bút miêu tả tâm lí độc đáo, sắc sảo

Luyện bài tập vận dụng tại đây!