Tìm hiểu chung về Trao duyên

1. Tìm hiểu chung

a. Vị trí

- Từ câu 723 đến câu 756

b. Diễn biến

- Bọn sai nha gây nên vụ  án oan sai đối với gia đình Thúy Kiều, nàng buộc phải hi sinh mối tình của mình với Kim Trọng, bán mình hối lộ cho chúng để cứu cha và em khỏi đòn tra khảo dã man.Việc bán mình đã thu xếp xong xuôi, Kiều ngồi trắng đêm nghĩ đến thân phận và tình yêu rồi nàng nhờ em giá là Thúy Vân thay mình kết duyên với Kim Trọng

c. Bố cục:

- Phần 1 (12 câu đầu): Thúy Kiều thuyết phục Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng

- Phần 2 ( 14 câu tiếp): Thúy Kiều trao kỉ vật, trao duyên cho Thúy Vân

- Phần 3 (còn lại): Thúy Kiều trở về thực tại, đau xót khi nghĩ đến Kim Trọng

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Đoạn trích thể hiện bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và nhân cách cao đẹp của Thúy Kiều.

b. Giá trị nghệ thuật

- Nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật, những cung bậc cảm xúc của nhân vật khi trao duyên cho Thúy Vân.

- Sử dụng thành công ngôn ngữ miêu tả nội tâm nhân vật

+ Ngôn ngữ đối thoại

+ Ngôn ngữ độc thoại

+ Kết hợp ngôn ngữ bác học và ngôn ngữ dân gian.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!