Tìm hiểu chung về Vận nước

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Vua Lê Đại Hành muốn hỏi ông về vận nước và ông đã trả lời bằng bài thơ này.

b. Bố cục (2 phần)

- Phần 1 (2 câu thơ đầu): Bàn về vận nước.

- Phần 2 (2 câu thơ cuối): Cách trị nước.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

     Biểu hiện lòng yêu nước, khát vọng sống hòa bình và sự quan tâm tới vận nước của tác giả.

b. Giá trị nghệ thuật

- Bài thơ được viết theo thể ngũ ngôn tuyệt cú Đường luật, cân đối chia làm hai vế: vế thứ nhất bàn về vận nước, vế thứ hai nói về cách trị nước.

- Hình thức thơ giàu hình ảnh và hệ thống ngôn ngữ hàm súc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!