Vài nét về tác giả Hoàng Đức Lương

1. Tiểu sử, cuộc đời

- Hoàng Đức Lương (chưa rõ năm sinh, năm mất)

- Quê hương: nguyên quán ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trú quán ở huyện Gia Lâm (Hà Nội)

- Năm 1478: Thi đỗ Tiến sĩ

2. Sự nghiệp sáng tác

- Ngoài sáng tác của ông, hiện còn 25 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lụcHoàng Việt thi tuyển; ông còn biên soạn bộ Trích diễm thi tập (Tập thơ tuyển chọn những bài thơ đẹp), gồm 15 quyển (theo Lê Quý Đôn, nhưng hiện chỉ còn 6 quyển). Đây là tập hợp tuyển thơ của các nhà thơ có tiếng đời Trần và các danh gia đời Lê sơ.

- Nhìn chung, thơ của ông khá thâm trầm, ý nhị, đẹp một cách kín đáo và giản dị.

- Các tác phẩm chính:

+ Tự trào

+ Thôn cư

+ Hoàng Đường hạ bạc

+ Trích diễm thi tập (1497)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!