Chương Tổ hợp - Xác suất là chương bao gồm nhiều nội dung mới, khá hay và khó luôn xuất hiện trong nội dung thi THPTQG bao gồm các quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton, công thức tính xác suất. Do đó các em cần nắm vững lý thuyết và làm thật nhiều bài tập để có thể lấy được điểm ở nội dung này.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập chương Tổ hợp - Xác suất có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giúp các em cũng cố lý thuyết các quy tắc đếm, nhớ được các công thức tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, công thức nhị thức Newton và tính được xác suất của biến cố cũng như các quy tắc tính xác suất.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.