Chương dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân bao gồm định nghĩa dãy số và các khái niệm liên quan, nội dung chính của chương phải quan tâm đến hai loại dãy số đặc biệt là cấp số cộng và cấp số nhân cùng với các công thức liên quan đến chúng.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em tổng hợp toàn bộ kiến thức của chương, từ đó giải được nhiều bài tập vận dụng có thể sẽ xuất hiện trong đề thi THPTQG năm tới.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.