Luyện bài tập trắc nghiệm MÔN SINH Lớp 11

Bài tập Sinh trưởng và phát triển có nhiều nội dung nhỏ và dễ nhầm lẫn, hệ thống bài tập có đáp án và lời giải chi tiết giúp dưới đây sẽ giúp các em khắc sâu các đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật, các hoocmôn sinh trưởng và các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập Sinh trưởng và phát triển chọn lọc theo từng chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật, các hoocmôn sinh trưởng và các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.