Chương Giới hạn đưa ra các công thức tính giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục và các dạng toán tính giới hạn đòi hỏi học sinh phải nắm vững các công thức và phương pháp giải các dạng toán liên quan.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Đối với các dạng bài tập liên quan đến giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục, Vungoi.vn đưa ra hệ thống bài tập có đáp án kèm lời giải chi tiết giúp các em củng cố các nội dung đó. Từ đó vận dụng làm được nhiều dạng bài tập khác.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.