Chương Đạo hàm là chương cuối trong chương trình đại số và giải tích 11, là một nội dung cực kì quan trọng và có tính ứng dụng cho cả lớp 12. Do vậy đòi hỏi học sinh cần nắm thật vững các nội dung trong chương này.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Các bài toán đạo hàm có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững các nội dung: định nghĩa đạo hàm, đạo hàm của hàm đa thức - hữu tỉ - căn thức, đạo hàm của hàm số lượng giác, đạo hàm cấp cao và vi phân, phương pháp viết phương trình tiếp tuyến. Cùng với đó là nhớ được bảng các quy tắc tính đạo hàm.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.