Chương học này cung cấp cho các em học sinh một kiến thức hoàn toàn mới, các em sẽ được học về các phép dời hình trong mặt phẳng, làm được các dạng toán như tìm ảnh của một điểm, một đường thẳng, một đường tròn qua một phép dời hình và ngược lại, ngoài ra còn rất nhiều bài tập về các dạng toán khác.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập có đáp án và lời giải chi tiết về chương phép biến hình trong mặt phẳng giúp học sinh nắm vững lý thuyết các phép biến hình, biểu thức tọa độ của phép biến hình. Nội dung này cực kì quan trọng chắc chắn xuất hiện trong các đề kiểm tra.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.