Trong chương "Quan hệ song song trong không gian", các em sẽ được tìm hiểu về mối quan hệ song song giữa đường thẳng và mặt phẳng; hai đường thẳng hay hai mặt mặt phẳng. Ngoài ra, các em còn được làm các bài tập xác định giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng; giao tuyến giữa hai mặt phẳng; các bài toán về đồng quy hay các bài dựng thiết diện.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Các bài tập về đường thẳng, mặt phẳng trong không gian trên Vungoi.vn đều có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em biết cách nhận dạng, chứng minh các mối quan hệ song song giữa đường thẳng, mặt phẳng trong không gian.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.