LUYỆN CHỦ ĐỀ Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM Lớp 11

NHẬN BIẾT (46%)

THÔNG HIỂU (39%)

VẬN DỤNG (14%)

VẬN DỤNG CAO (1%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Ở thực vật C3, sản phẩm đầu tiên được tạo ra sau khi cố định CO2

Đề thi thử THPT QG - 2021, Sở GD&ĐT Hải Phòng

Trong quá trình quang hợp, chất nhận CO2 đầu tiên ở pha tối của thực vật C3