LUYỆN CHỦ ĐỀ Sự nuốt âm của các âm yếu trước âm /l/, /n/, and /r/ Lớp 11

NHẬN BIẾT (25%)

THÔNG HIỂU (75%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện