Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - Phần 2 - Kinh tế

 

I. Khái quát

            - Công cụôc hiện đại hóa mang lại những thay đổi lớn trong nền kinh tế Trung Quốc.

            - Việc giữ ổn định xã hội và mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài đã tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển

            - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, đời sống người dân hiện được cải thiện rất nhiều.

II. Các ngành kinh tế

1. Công nghiệp

            - Chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường. Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, các nhà máy, xí nghiệp được chủ động trong sản xuất và tiêu thụ.

            - TQ thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường trao đổi hàng hóa với thị trường thế giới.

            - Cho phép các công ty, doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư, quản lí sản xuất công nghiệp tại các đặc khu, khu chế xuất.

            - Chủ động đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao.

            - Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập trung chủ yếu vào 5 ngành: chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng.

            - Chế tạo thành công tàu vũ trụ và đưa người bay vào vũ trụ

            - Các trung tâm công nghiệp lớn đều tập trung ở miền Đông.

            - Sử dụng lực lượng lao động dồi dào và nguyên vật liệu sẵn có ở địa bàn nông thôn để phát triển các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, dệt may... hàng tiêu dùng; thu hút hàng trăm triệu lao động và cung cấp hàng hóa ở nông thôn

2. Nông nghiệp

            - Diện tích đất canh tác chỉ chiếm 7% thế giới nhưng phải nuôi 20% dân số thế giới.

            - Áp dụng nhiều biện pháp, chính sách cải cách nông nghiệp (giao quyền sử dụng đất cho nông dân, cải tạo, xây dựng mới đường giao thông...)

            - Đã sản xuất được nhiều loại nông sản với năng suất cao, đứng đầu thế giới.

            - Ngành trồng trọt chiếm ưu thế, trong đó quan trọng là cây lương thực nhưng bình quân lương thực/ người thấp.

            - Đồng bằng châu thổ là các vùng nông nghiệp trù phú.

            + Hoa Bắc, Đông Bắc: lúa mì, ngô, củ cải đường.

            + Hoa Trung, Hoa Nam: lúa gạo, mía, chè.

III. Quan hệ Trung - Việt

            - Trung - Việt có mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nền tảng là tình hữu nghị và ổn định lâu dài.

            - Từ năm 1999, quan hệ hợp tác theo phương châm: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”

            - Kim ngạch thương mại song phương tăng nhanh, mặt hàng ngày càng đa dạng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!