Đặc điểm của loại hình Tiếng Việt

1. Loại hình ngôn ngữ

- Loại hình: Tập hợp những sự vật, hiện tượng có chung những đặc trưng cơ bản nào đó

- Loại hình ngôn ngữ chỉ một số ngôn ngữ tuy không cùng nguồn gốc nhưng có những đặc trưng cơ bản (về các mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp giống nhau)

- Phân loại: Có 2 loại hình ngôn ngữ khá quen thuộc:

+ Loại hình ngôn ngữ đơn lập (tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Hán,…)

+ Loại hình ngôn ngữ hòa kết (tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh,…)

2. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

- Tiếng Việt thuộc ngoại hình ngôn ngữ đơn lập

- Đặc điểm:

+ Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết; về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ

+ Từ không biến đổi hình thái.

Ví dụ: Tôi tặng bạn quyển sách, bạn tặng tôi chiếc khan tay

=> Xét về mặt ngữ âm và sự thể hiện bằng chữ viết, không có sự khác nhau giữa tôi1 tôi2. Từ bạn chỉ khác nhau về vị trí.

- Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ. Thay đổi trật tự sắp xếp từ, hư từ thì nghĩa của câu sẽ thay đổi.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!