Định luật Ôm cho mạch chứa tụ điện

I- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

\(I = \dfrac{E}{{{R_N} + r}}\)

II- CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN

\(\) \(C = \frac{Q}{U}\)

Trong đó:

       + C: Điện dung của tụ điện (F)

       + Q: Điện tích của tụ điện

Dòng điện không đổi không đi qua tụ điện nên có thể bỏ đi những đoạn mạch chứa tụ điện để mạch đơn giản hơn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!