Hợp chúng quốc Hoa Kì - Phần 2 - Kinh tế

 

I. Qui mô nền kinh tế

            - Hoa Kì được thành lập năm 1776 nhưng đến 1890 nền kinh tế đã vượt qua nhiều cường quốc khác và đứng đầu thế giới cho đến nay

            - GDP bình quân đầu người năm 2004 khoảng 39739 USD

II. Các ngành kinh tế

1. Dịch vụ:

Phát triển mạnh chiếm tỉ trọng cao 79.4% GDP –năm 2004.

a. Ngoại thương

            - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2004 chiếm 12% tổng giá trị ngoại thương thế giới.

            - Từ 1990 – 2004 giá trị nhập siêu ngày càng lớn

b. Giao thông vận tải

            - Hệ thống đường và phương tiện hiện đại nhất thế giới.

            - Các loại hình giao thông đa dạng và đều rất phát triển

c. Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch

            - Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì

            - Thông tin liên lạc rất hiện đại, có nhiều vệ tinh, thiết lập hệ thống định vị GPS cho nhiều nước trên thế giới

            - Ngành du lịch phát triển mạnh.

2. Công nghiệp:

            Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu.

            - Tỉ trọng trong GDP có xu hướng giảm

            - Sản xuất công nghiệp gồm 3 nhóm ngành:

            + Công nghiệp chế biến (chiếm 84% giá trị hàng xuất khẩu).

            + Công nghiệp điện: đa dạng từ nhiệt điện đến điện nguyên tử, thủy điện, điện địa nhiệt, điện từ gió, điện mặt trời.

            + Công nghiệp khai khoáng: đứng đầu thế giới về khai khoáng phốt phát và môlipđen.

            - Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi: Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống tăng tỷ trọng các ngành hiện đại: hàng không – vũ trụ, điện tử.

            - Phân bố:

            + Trước đây: tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống.

            + Hiện nay: mở rộng xuống phía nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.

3. Nông nghiệp:

Hoa Kì nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới

            - Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP (0,9% năm 2004).

            - Cơ cấu có sự chuyển dịch: giảm tỷ trọng hoạt động thuần nông tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.
            - Phân bố: sản xuất nông nghiệp thay đổi phân bố theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng lãnh thổ.  Các vành đai chuyên canh trở thành vùng sản xuất nhiều loại nông sản theo mùa vụ.

            - Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là trang trại: số lượng giảm dần nhưng diện tích trung bình trang trại tăng.

            - Nền nông nghiệp hàng hóa hình thành sớm và phát triển mạnh.

            - Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

            - Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!