Ngữ âm: Nối âm giữa phụ âm và nguyên âm

 

  • Phụ âm đứng trước nguyên âm

 

- Về nguyên tắc, khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm.

Ví dụ “mark up”, bạn đọc liền chứ không tách rời 2 từ (/ma:k kʌp/).

- Tuy nhiên, điều này không phải dễ, nhất là đối với những từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm.

Ví dụ: “leave (it)” đọc là /li:v vit/; “Middle (East)”, /midlli:st/,…

- Hoặc đối với những cụm từ viết tắt

Ví dụ: “LA” (Los Angeles) phải đọc là /el lei/; “MA” (Master of Arts), /em mei/…

Lưu ý: Khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm, trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm không gió tương ứng. Ví dụ “laugh” được phát âm là /f/ tận cùng, nhưng nếu bạn dùng trong một cụm từ, ví dụ “laugh at someone”, bạn phải chuyển âm /f/ thành/v/ và đọc là /la:v væt/.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!