Listening – Becoming Independent

 

  • Kỹ năng nghe chọn Đúng/ Sai.

 

  1. Đọc qua câu hỏi để đảm bảo hiểu đúng và gạch chân những thông tin nghi ngờ có thể sai.
  2. Khi bạn nghe, tập trung cho cả bài nghe, đặc biệt khi đến từ khóa
  3. Chọn Đúng/ Sai khi đã nghe được thông tin chắc chắn.
  4. Nếu vẫn chưa nghe được đánh dấu những câu đó để nghe lại lần 2 (nếu có) hoặc sẽ dự đoán sau khi kết thúc bài nghe.
  5. Đừng hoảng sợ và cố gắng tập trung vào câu hỏi bạn vừa bỏ lỡ.
  6. Hãy thư giãn tâm trí của bạn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!