Listening – The Generation Gap

  • Kỹ năng nghe rồi điền từ.
  1. Đọc lướt qua văn bản trước khi bắt đầu ghi.
  2. Khi bạn nghe, hãy viết những từ bạn nghe bằng bút, bút chì có thể xóa được
  3. Đảm bảo câu trả lời của bạn có chính tả và ngữ pháp chính xác
  4. Hãy cẩn thận với các chữ cái viết hoa
  5. Đảm bảo rằng bạn tuân theo giới hạn từ.
  6. Dự đoán câu trả lời (xác định từ loại của từ.)
  7. Đừng hoảng sợ và cố gắng tập trung vào câu hỏi bạn vừa bỏ lỡ.
  8. Hãy thư giãn tâm trí của bạn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!