Lực Lorenxơ

I - ĐỊNH NGHĨA

Lực Lorenxơ là lực từ tác dụng lên mọi hạt điện tích chuyển động trong từ trường đều.

II - PHƯƠNG, CHIỀU VÀ ĐỘ LỚN CỦA LỰC LORENXƠ

Lực Lorenxơ \((f)\)  do từ trường có cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) tác dụng lên một hạt điện tích q chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) có:

- Phương: Vuông góc với \(\overrightarrow v \) và \(\overrightarrow B \)

- Chiều: xác định bằng quy tắc bàn tay trái:

     * Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của \(\overrightarrow v \). Chiều của \(f\) cùng chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q > 0 và ngược chiều với ngón cái choãi ra 900 nếu q < 0.

- Độ lớn: \(f = \left| q \right|vB\sin \alpha ;{\rm{        }}\alpha {\rm{ = }}\widehat {\overrightarrow B ,\overrightarrow v }\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!