Nhật Bản - Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế

Diện tích: 378.000 Km2
Dân Số: 127,7 triệu người( 2005 )
Thủ đô: TÔ-KY-Ô

I. Điều kiện tự nhiên

            - Quần đảo Nhật Bản nằm ở Đông Á trên Thái Bình Dương, gồm 4 đảo lớn: Hôn su, Kiu xiu, Sicôcư, Hôccaiđô.

            - Tại các vùng biển quanh quần đảo Nhật Bản, dòng biển nóng lạnh gặp nhau tạo nên ngư trường lớn, nhiều loài cá.

            - Khí hậu gió mùa, mưa nhiều.      

            - Thay đổi theo chiều Bắc Nam:

            + Bắc: ôn đới, mùa đông dài lạnh, có tuyết rơi.

            + Nam: cận nhiệt đới, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng, có mưa to và bão.

            - Nghèo khoáng sản, ngoài than, đồng các loại khác không đáng kể.

            - Nhiều thiên tai: trên lãnh thổ có hơn 80 núi lửa đang hoạt động, mỗi năm có hàng nghìn trận động đất lớn nhỏ; sóng thần gây thiệt hại lớn về người và tài sản

II. Dân cư

            - Nhật Bản là nước đông dân.

            - Tốc độ gia tăng thấp và giảm dần, cơ cấu dân số già.

            - Dân cư tập trung tại các thành phố ven biển.

            - Người lao động cần cù, làm việc tích cực, tự giác và trách nhiệm cao.

            - Giáo dục được chú ý đầu tư.

III. Kinh tế

            - Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền Kinh tế suy sụp nghiêm trọng

            - Đến năm 1952: nền kinh tế khôi phục ngang mức trước chiến tranh.

            - Nguyên nhân:

            + Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp, tăng vốn, kĩ thuật.

            + Tập trung cao độ vào các ngành then chốt, có trọng điểm theo từng giai đoạn.

            + Duy trì kinh tế 2 tầng: xí nghiệp lớn - xí nghiệp nhỏ, thủ công.

            - Những năm 1973 -1974 và 1979 -1980 tốc độ tăng kinh tế chậm và giảm xuống do khủng hoảng dầu mỏ.

            - 1986 -1990 tốc độ tăng GDP trung bình đã đạt 5,3%

            - Từ 1991, tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản chậm lại

            - Hiện nay, Nhật Bản đứng thứ 2 thế giới về kinh tế, tài chính

Luyện bài tập vận dụng tại đây!