Reading – Being part of Asean

I. Điền vào chỗ trống:

1. Kiến thức thông dụng:

a. Nghĩa của từ vựng

b. Dạng V-ing và động từ trạng thái trong dạng tiếp diễn

II. Kỹ năng đọc hiểu: 

1. Tìm từ trong đoạn văn để thay thế cho từ được in đậm trong câu hỏi.

- Đinh vị từ in đậm trong đoạn văn.

- Đọc kỹ câu trước và sau của câu chứa từ in đậm.

- Lưu ý từ loại của từ in đậm (danh từ số it hay số nhiều).

2. Câu hỏi chi tiết trong đoạn văn (detail questions):

Dùng phương pháp scan (đọc kỹ) xác định từ khóa, tìm từ khóa trong bài đọc để khoanh vùng phạm vi thông tin, đọc kỹ và đối chiếu với các đáp án để chọn ra đáp án đúng nhất.

3. Câu hỏi ngụ ý (inference questions)

+ Đây là dạng câu hỏi khó và nâng cao yêu cầu khả năng hiểu các đáp án, phân tích được các đáp và khả năng suy luận chính xác từ nội dung bài đọc vì bài đọc không thể hiện rõ ý.

+ So sánh, đối chiếu giữa các đáp án để chọn ra đáp án phù hợp nhất.

4. Câu hỏi tiêu đề của bài.

+ Đọc thật kỹ câu đầu hoặc câu cuối của đoạn văn để tìm chủ đề.

+ Nếu câu đầu và câu cuối của đoạn văn không toát lên ý chính của bài thì đọc phần giữa của đoạn để hiểu kỹ hơn rồi nhìn vào đáp án để dùng phương pháp loại trừ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!