Soạn Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác siêu ngắn

Câu 1 (trang 95 SGK Ngữ văn 11, tập 2)

 Văn bản chia làm ba phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “sự qua đời của bậc vĩ nhân  ấy gây ra”, giới thiệu thời gian, không gian Mác đã vĩnh biệt cuộc đời.

- Phần 2: Tiếp đó đến “ cho người đó không làm thêm gì nữa”. Những cống hiến to lớn của Mác với cuộc sống nhân loại.

- Phần 3: Phần còn lại: Thể hiện nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân thế giới trước sự ra đi của Mác.

Câu 2 (trang 95 SGK Ngữ văn 11, tập 2)

Những cống hiến vĩ đại của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong các nhà tư tưởng hiện đại":

- Cống hiến đầu tiên của Mác là: Tìm ra quy luật phát triển của xã hội loài người. 

- Cống hiến thứ hai của Mác là: Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do nó đẻ ra.

- Cống hiến thứ ba của Mác: Là sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.

- Ngoài ra, ông còn là người sáng lập ra hội Liên hiệp công nhân quốc tế.

Câu 3 (trang 95 SGK Ngữ văn 11, tập 2)

Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại Các Mác, tác giả sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc:

- So sánh vượt trội:

- So sánh tương đồng:

+ Đác uyn tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ

+ Các Mác tìm ra quy luật phát triển lịch sử loài người

- Tăng tiến:

+ Các Mác còn tìm ra giá trị thặng dư...)

+ Các Mác là một nhà cách mạng

=> Giá trị biểu đạt: Các Mác được so sánh với những đỉnh cao cùng thời (so với vĩ nhân, không phải ai cũng làm được

- Cách lập luận làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Các Mác, sự kính trọng, tiếc thương của Ăng ghen và toàn nhân loại trước sự ra đi của ông

Câu 4 (trang 95 SGK Ngữ văn 11, tập 2)

Thái độ của Ăng-ghen:

- Thái độ kính trọng, đề cao, ca ngợi tôn vinh Mác bởi một bản lĩnh kiên cường:

- Tình cảm tiếc thương thương chân thành, sâu nặng và vô hạn trước sự ra đi của Mác:

Câu 5 (trang 95 SGK Ngữ văn 11, tập 2)

- Câu cuối

+ Kẻ đối địch: Bọn tư bản, những kẻ đi bóc lột những người lao động. Chúng đã bị Mác vách trần chân tướng nên căm ghét, run sợ vì đó là sự thạt mà chúng không thể chối cãi hay bác bỏ.

+ Mác “Chưa chắc có một kẻ thù riêng nào cả”. Bởi vì, mục đích cả đời Các Mác, mọi tâm huyết và tài năng của ông là chống lại toàn bộ chế độ tư sản và bảo vệ giai cấp vô sản và nhân dân lao động chứ không chống lại một người nào cụ thể.