Soạn Đọc thêm Tinh thần thể dục siêu ngắn

Câu 1 (trang 177 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Bố cục và cách dựng truyện đặc sắc:

- Bố cục: 3 phần

    + Phần 1 (từ đầu đến nay sức, Lê Thăng): Trát quan về làng.

    + Phần 2 (tiếp đến vâng): Những người bị bắt đi xem đá bóng trực tiếp xin ông lí.

    + Phần 3 (còn lại): Cảnh lùng sục bắt người đi xem đá bóng.

- Cách dựng truyện:

    + Truyện kết cấu như như vở bi – hài kịch.

    + Ba nhân vật đối thoại với lí trưởng đại diện cho những tầng lớp khác nhau ở nông thôn dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, đều chịu chung tai họa do trò “thể dục thể thao” gây ra.  

Câu 2 (trang 177 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Khai thác mâu thuẫn truyện:

- Mâu thuẫn trào phúng cơ bản của truyện: mâu thuẫn giữa chính quyền bịp bợm, tàn bạo với người dân nghèo khổ.

- Mâu thuẫn riêng ở từng cảnh:

    + Cảnh đối thoại giữa anh Mịch – lí trưởng: kẻ đói rách cùng cực phải đi xem bóng đá.

    + Cảnh đối thoại giữa bác Phô gái – lí trưởng: người ốm đau phải đi xem bóng đá.

    + Cảnh đối thoại giữa cụ phó Bính – lí trưởng: người bận đi ăn cưới phải đi xem bóng đá.

    + Cảnh săn lùng những người trốn đi xem bóng: “khán giả” lẽ ra phải đi với sự tự nguyện, vui vẻ thì đây khổ sở, trốn chui trốn lủi và bị săn lùng.

    + Cảnh áp giải đoàn người: nghiêm ngặt, chặt chẽ như áp giải tù binh.

Câu 3 (trang 177 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Ý nghĩa của truyện Tinh thần thể dục:

- Vạch trần sự tàn bạo, bịp bợm của chính quyền thực dân nửa phong kiến qua cái gọi là “phong trào thể dục thể thao”.

- Phản ánh thảm cảnh khốn khổ, cùng cực của dân ta.