Soạn Luyện tập thao tác lập luận so sánh siêu ngắn

Câu 1 (trang 116 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong hai bài thơ:

- Cả hai đều rời quê hương lúc còn trẻ và trở về khi tuổi đã cao.

- Khi trở về, cả hai đều thành người lạ trên chính quê hương mình.

=> So sánh tương đồng:

- Hạ Tri Chương sống trước Chế Lan Viên hơn một nghìn năm, cảnh vật và tình cảm con người đã nhiều thay đổi.

- Tuy vậy, giữa người xưa và người nay vẫn có nét tương đồng về tình cảm dành cho quê hương và cảnh ngộ khi trở về.

Câu 2 (trang 116 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Học cũng có ích như trồng cây, mùa xuân được hoa, mùa thu được quả

- Câu nói dùng lối so sánh tương đồng, chỉ các giai đoạn khác nhau:

   + Ban đầu thu hoạch được ít, cùng với thời gian sẽ thu hoạch được nhiều hơn.

   + Học và trồng cây đều có ích, học đem lại tri thức và thành quả, trồng cây đem lại hoa trái.

=> Cả hai việc đều cần có thời gian và lòng kiên trì.

Câu 3 (trang 116 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

So sánh ngôn ngữ thơ trong hai bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan và Hồ Xuân Hương:

- Giống:

    + Cùng thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

    + Đều gieo vần và tuân thủ nghiêm chỉnh luật đối ở các câu 3 và 4, 5 và 6.

- Khác: ở cách dùng từ ngữ.

    + Bài Tự tình của Hồ Xuân Hương:

       > Dùng ngôn ngữ hàng ngày.

       > Sử dụng nhiều từ láy gợi âm thanh, cảm giác mới lạ.

       > Gieo vần “om”, vần khó gieo.

    + Bài thơ Chiều hôm nhớ nhà của bà huyện Thanh Quan:

       > Dùng từ ngữ mang màu sắc trang trọng bởi dùng nhiều từ Hán Việt.

       > Thi liệu quen thuộc trong văn chương cổ điển.