Soạn Nghĩa của câu (tiếp theo) siêu ngắn

LUYỆN TẬP

Câu 1 (trang 20 SGK Ngữ Văn 11, tập 2)

a)

- Nghĩa sự việc: hiện tượng thời tiết (nắng) ở hai miền Nam/ Bắc có sắc thái khác nhau.

- Nghĩa tình thái: phỏng đoán với thái dộ tin cậy cao (từ "chắc").

b) 

- Nghĩa sự việc: ảnh của mợ Du và thằng Dũng.

- Nghĩa tình thái: khẳng định sự việc ở mức độ cao (từ "rõ ràng là').

c) 

- Nghĩa sự việc: Cái gông (to nặng) tương xứng với tội án tử tù.

- Nghĩa tình thái: khẳng định một cách mỉa mai (từ 'thật là").

d) 

- Nghĩa sự việc của câu thứ nhất nói về cái nghề của Chí Phèo (cướp giật và doạ nạt).

- Nghĩa tình thái: nhấn mạnh bằng từ chỉ.

- Ở câu 3: đã đành là từ tình thái, hàm ý công nhận một sự thực rằng hắn mạnh vì liều (nghĩa sự việc), nhưng cái mạnh vì liều ấy cũng không thể giúp hắn sống khi không còn sức cướp giật, doạ nạt nữa.

Câu 2 (trang 20 SGK Ngữ Văn 11, tập 2)

a) Cụm từ tình thái: nói của đáng tội (thừa nhận việc khen này là không nên làm với đứa bé).

b) Từ tình thái: có thể (nêu khả năng).

c) Từ tình thái: những (đánh giá mức độ giá cả của chiếc áo là cao).

d) Từ tình thái: kia mà (nhắc nhở để trách móc).

Câu 3 (trang 20 SGK Ngữ Văn 11, tập 2)

a) hình như

b) dễ

c) tận

 Câu 4 (trang 20 SGK Ngữ Văn 11, tập 2)

- Nó không đến cũng chưa biết chừng. (cảnh báo dè dặt về sự việc)

- Sự thật là tôi đã không dám đến. (thừa nhận và khẳng định)

- Bài nói chuyện hay, đặc biệt là phẩn cuối, (khẳng định sự thành công và giá trị của bài nói chuyện)

- Những anh là người có quyền quyết định cơ mà! (nhắc gợi cho người nghe về một sự thật)