Tìm hiểu chung về Chiều xuân

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Bài thơ Chiều xuân được rút từ Bức tranh quê, tập thơ đầu tay của Anh Thơ.

b. Thể thơ: 8 chữ

c. Bố cục:

- Phần 1 (khổ 1): Cảnh ngày xuân trên bến vắng

- Phần 2 ( khổ 2): Ngày xuân trên con đường đê

- Phần 3 (khổ 3): Cảnh xuân trong ruộng lúa

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Bức tranh quê vào mùa xuân tĩnh lặng, êm đềm, thơ mộng, buồn phảng phất chìm trong mưa xuân.

b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn ngữ giàu chất tạo hình

- Nghệ thuật lấy động tả tĩnh

- Hình ảnh gần gữi, quen thuộc

Luyện bài tập vận dụng tại đây!