Tìm hiểu chung về Hầu trời

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác

- Hầu trời in trong tập Còn chơi, xuất bản năm 1921.

- Hầu trời ra đời trong hoàn cảnh khuynh hướng lãng mạn khá đậm nét trong văn chương thời đại, xã hội thực dân nửa phong kiến tù hãm, u uất, đầy rẫy cảnh ngang trái, xót đau.

b. Bố cục:

- Phần 1 (từ đầu đến sướng lạ lùng): Giới thiệu về câu chuyện

- Phần 2 (tiếp theo đến Anh ghánh lên đây bán chợ Trời!): Thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe

- Phần 3 (còn lại): Thi nhân trò chuyện với Trời

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Biểu hiện “cái tôi” cá nhân của Tàn Đà, một “cái tôi” ngông, phóng túng, tự ý thức về tài năng, giá trị đích thực của mình và khao khát được khẳng định giữa cuộc đời.

b. Giá trị nghệ thuật

- Thể thơ thất ngôn trường thiên khá tự do

- Giọng điệu thoải mái, tự nhiên

- Ngôn ngữ giản dị, sống động, hóm hỉnh

 

 

 

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!