Tìm hiểu chung về Nhớ đồng

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời

- Hoàn cảnh thế giới: Đầu năm 1939, tình hình thế giới trở nên căng thẳng, cuộc đại chiến lần thứ hai có nguy cơ bùng nổ, thực dân Pháp quay lại đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương.

- Hoàn cảnh ra đời bài thơ Nhớ đồng: Cuối tháng 4 năm ấy, Tố Hữu bị chính quyền thực dân bắt ở Huế trong một đợt khủng bố Đảng Cộng sản. Nhớ đồng được viết trong những ngày nhà thơ bị giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế).

- Bài thơ thuộc phần “Xiềng xích” của tập Từ ấy

b. Bố cục:

- Phần 1 : Từ đầu đến "Khoai sắn tình quê rất thiệt thà!": Nỗi nhớ da diết cuộc sống bên ngoài nhà tù.

- Phần 2 : Tiếp theo đến "Trên chín tầng cao bát ngát trời": Nỗi nhớ về chính mình trong những ngày chưa bị giam cầm.

- Phần 3: Còn lại: Trở lại thực tại trại giam, lòng trĩu nặng với nỗi nhớ triền miên

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Bài thơ là tiếng lòng da diết với cuộc sống bên ngoài

- Thể hiện khát vọng tự do, tình yêu nhân dân, yêu đất nước, yêu cuộc sống của chính mình

b. Giá trị nghệ thuật

- Sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ gần gũi, giản dị, quen thuộc

- Giọng thơ tha thiết

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!