Tìm hiểu chung về Tôi yêu em

1. Vài nét cơ bản về tác phẩm Tôi yêu em

a. Hoàn cảnh sáng tác:

- Bài thơ được khơi nguồn từ mối tình của nhà thơ với A.A.Ô-lê-nhi-na (con gái của A.N.Ô-lê-nhin, Chủ tịch Viện Hàn Lâm nghệt thuật Nga) – người mà mùa hè năm 1829 Pu-skin đã cầu hôn nhưng không được chấp nhận

b. Nhan đề:

- Bài thơ vốn không tên, nhan đề do người dịch đặt

c. Bố cục:

- 4 câu đầu : Lời giải bày tình yêu chân thành.

- 4 câu cuối : Cung bậc trong tình yêu và nhân cách cao thượng.

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Tôi yêu em thấm đượm nỗi buồn của mối tình vô vọng, nhưng là mối tình trong sáng của một tâm hồn yêu đương chân thành, mãnh liệt, nhân hậu, vị tha.

b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn từ giản dị, tinh tế.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!