Tìm hiểu chung về Thương vợ

1. Tìm hiểu chung

a. Đề tài

- Thơ xưa viết về người vợ đã ít, mà viết về người vợ khi đang còn sống càng hiếm hoi hơn. Thơ Trần Tế Xương lại khác. Trong sáng tác của ông, có hẳn một đề tài về bà Tú bao gồm cả thơ, văn tế, câu đối.

- Bà Tú từng chịu nhiều vất vả gia truân trong cuộc đời, nhưng bà lại có niềm hạnh phúc là ngay lúc còn sống đã được đi vào thơ ông Tú với tất cả niềm thương yêu, trân trọng của chồng.

- Thương vợ là một trong những bài thơ hay và cảm động nhất của Tế Xương viết về bà Tú.

b. Bố cục

- Có thể chia thành: Đề, thực, luận, kết

- Hoặc chia như sau:

     + Sáu câu thơ đầu: Hình ảnh của bà Tú

     + Hai câu thơ cuối: Nỗi lòng của tác giả

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- “Thương vợ” là bài thơ cảm động nhất trong những bài thơ trữ tình của Tú Xương.

- Nó là một bài thơ tâm sự, đồng thời cũng là một bài thơ thế sự. Bài thơ chứa chan tình thương yêu nồng hậu của nhà thơ đối với người vợ hiền thảo.

b. Giá trị nghệ thuật

- Bài thơ “Thương vợ” được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú.

- Ngôn ngữ thơ bình dị như lời ăn tiếng nói thường ngày.

- Các chi tiết nghệ thuật chọn lọc vừa cá thể (bà Tú với “năm con, một chồng”) vừa khái quát sâu sắc (người phụ nữ ngày xưa).

- Hình tượng thơ hàm súc, gợi cảm

=>  “Thương vợ’” là bài thơ tiêu biểu cho thơ trữ tình của Tế Xương.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!