Tìm hiểu chung về Tràng giang

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời

- Theo tác giả, bài thơ được sáng tác năm 1939, in trong tập Lửa thiêng

- Cảm xúc được khơi gợi chủ yếu từ cảnh sông Hồng mênh mang sông nước

b. Thể thơ: thất ngôn

c. Bố cục:

- Khổ 1: Bức tranh sông nước buồn vắng

- Khổ 2: Cảnh cồn bến hoang vắng

- Khổ 3: Cảnh bãi bờ quạnh quẽ

- Khổ 4: Bức tranh không gian tầng bậc

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Cảm nhận được nỗi buồn cơ đơn trước vũ trụ rộng lớn, nỗi sầu nhân thế, niềm khao khát hòa nhập với cuộc đời và tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả.

b. Giá trị nghệ thuật

- Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại

Thể hiện ở:

+ Đề tài, cảm hứng

+ Chất liệu thi ca

+ Bút pháp, thể loại

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!