Tìm hiểu chung về Từ ấy

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời

- Ngày được đứng vào hàng ngũ những người cùng phấn đấu vì lí tưởng cao đẹp là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tố Hữu. Ghi nhận kỉ niệm đáng nhớ ấy với những cảm xúc, suy tư sâu sắc, Tố Hữu viết bài thơ Từ ấy

- Bài thơ nằm trong phần Máu lửa, của tập Từ ấy (tập thơ gồm 3 phần: Máu lửa, xiềng xích, Giải phóng)

b. Thể thơ: 7 chữ

c. Bố cục:

- Đoạn 1: Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng cộng sản

- Đoạn 2: Nhận thức mới về lẽ sống

- Đoạn 3: Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản và tác dụng kì diệu của lí tưởng với cuộc đời nhà thơ.

b. Giá trị nghệ thuật

- Hình ảnh tươi sáng

- Vận dụng các biện pháp tu từ

- Ngôn ngữ giàu nhạc điệu

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!