Tìm hiểu chung Vịnh khoa thi Hương

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- “Vịnh khoa thi Hương” của Trần Tế Xương còn có tên gọi khác “Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu”, được sáng tác năm 1897.

b. Bố cục

- Hai câu đề: Giới thiệu về kì thi

- Hai câu thực: Cảnh tượng khi đi thi

- Hai câu luận: Những ông to bà lớn đến trường thi

- Hai câu kết: Thái độ phê bình của nhà thơ với kì thi

c. Thể thơ

- Thể thơ: Thất ngôn bát cú

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

       Bài thơ ghi lại cảnh “nhập trường” vừa ghi lại cảnh lễ xướng danh qua đó nói lên tâm trạng đau đớn, chua xót của nhà thơ trước hiện thực mất nước, giao thời nhốn nháo, nhố nhăng.

b. Giá trị nghệ thuật

- Nghệ thuật đối, đảo ngữ

- Ngôn ngữ có tính chất khẩu ngữ, trong sáng, giản dị nhưng giàu sức biểu cảm

Luyện bài tập vận dụng tại đây!