Vài nét về Sếch-xpia

1. Tiểu sử

- Uy-li-am Sếch-xpia (1564 – 1616) sinh ra tại  Stratford-upon-Avon nước Anh. Sếch-xpia là nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài của nước Anh và nhân loại thời kì Phục Hưng.

- Sếch-xpia sinh ra trong một gia đình buôn bán ngũ cốc, len, dạ.

- Năm 1578 gia đình sa sút, ông buộc phải thôi học.

- Năm 1585 ông lên Luân Đôn kiếm sống và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật.

- Năm 1612 ông rời Luân Đôn về quê sinh sống.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

Sếch-xpia viết hơn 37 vở kịch, tất cả đều dưới dạng thơ, và được chia thành ba loại:

     + Hài kịch: “Giông tố”, “As you like it”, “Cardenio”, ...

     + Bi kịch: “Hamlet”, “Othello”, “King Lear”, “ Romeo and Juliet”,...

     + Kịch lịch sử:King John”, “Henry V”, “Richard II”, ....

b. Phong cách nghệ thuật

     Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người.

3. Vị trí và tầm ảnh hưởng

- Cống hiến của U. Sếch-xpia in đậm dấu ấn lên kịch nghệ và văn chương các thế hệ sau.

     + Ông đã phát triển kịch nghệ cả về xây dựng nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ và thể loại.

     + Cho tới trước vở “Rô-mê-ô và Giu-li-ét”, lãng mạn không được xem là đề tài giá trị đối với bi kịch.

     + Độc thoại đã từng được sử dụng chủ yếu để truyền đạt thông tin về nhân vật và sự kiện nhưng Shakespeare đã sử dụng nó để khám phá tâm trí nhân vật.

-  Tác phẩm của Shakepeare ảnh hưởng sâu sắc tới thi ca thế hệ sau. Rõ ràng, ông vĩ đại hơn hẳn các nhà viết kịch lớn của Pháp trước thời ông như Racine hay Molière.

 Những nhà thơ trường phái lãng mạn đã nỗ lực để làm sống lại kịch thơ Sếch-xpia.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!