Vài nét về tác giả R.Ta-go

1. Tiểu sử

- Ra – bin – đra – nát Ta – go (1861 – 1941) là nhà văn, nhà văn hóa lớn của Ấn Độ.

- Ông đã cống hiến không mệt mỏi và có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phục hưng văn hóa Ấn Độ, giải phóng Ấn Độ khỏi ách thực dân; góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân loại vì độc lập, hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

2. Sự nghiệp sáng tác

- Ta – go bắt đầu sự nghiệp khi mới 8 tuổi

- Năm 18 tuổi ông đã phát hành những bài thơ đáng kể đầu tiên của mình dưới bút danh Sư tử mặt trời.

- Ta – go để lại một gia tài khổng lồ các tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau mà ở lĩnh vực nào cũng thành công xuất sắc:

+ 52 tập thơ

+ 12 bộ tiểu thuyết

+ 42 vở kịch

+ 63 tập tiểu luận triết học

+ Khoảng 2000 bài ca

- Ông được giải Nô – ben về văn học vào năm 1913 với tập Thơ Dâng. Ông là người Châu Á đầu tiên vinh dự được nhận giải thưởng này.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!