Chương Số phức là chương rất mới trong chương trình phổ thông. Nội dung của chương cho ta biết tập hợp số phức, một tập hợp số chứa tập hợp số thực, với các quy tắc tính toán tương tự, trong đó mọi số thực âm đều có căn bậc hai, mọi phương trình bậc hai đều có nghiệm. Các em cần nắm chắc kiến thức chương này để làm được các câu hỏi trong đề thi.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập chương Số phức có các dạng toán về số phức điển hình như: Các bài toán liên quan tới khái niệm số phức; dạng toán xác định tập hợp biểu diễn số phức; biểu diễn hình học của số phức, quỹ tích số phức. Các câu hỏi đều có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.