Nội dung của chương cho ta toàn bộ các kiến thức về mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và các công thức tính diện tích, thể tích.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập có đáp án và lời giải chi tiết về chương mặt tròn xoay giúp các em củng cố được tất cả các công thức tính diện tích mặt cầu, mặt nón, mặt trụ, thể tích khối cầu, khối nón và khối trụ.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.