Luyện bài tập trắc nghiệm MÔN SINH Lớp 12

Bài tập Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất chọn lọc theo từng chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững nguồn gốc, quá trình và cơ chế phát sinh, phát triển sự sống, đặc điểm của từng thời kì của sinh giới.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất chọn lọc theo từng chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững nguồn gốc, quá trình và cơ chế phát sinh, phát triển sự sống, đặc điểm của từng thời kì của sinh giới.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.