LUYỆN CHỦ ĐỀ Ôn tập chương 1 - Dao động cơ - Lớp 12

NHẬN BIẾT (8%)

THÔNG HIỂU (34%)

VẬN DỤNG (52%)

VẬN DỤNG CAO (6%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện