LUYỆN CHỦ ĐỀ Ôn tập chương 3, 4 - Di truyền quần thể và Ứng dụng di truyền học Lớp 12

NHẬN BIẾT (10%)

THÔNG HIỂU (55%)

VẬN DỤNG (25%)

VẬN DỤNG CAO (10%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Các con cừu mang gen sinh sản protein của người trong sữa của chúng là thành tựu của: