Ấn Độ

giảm tải

I. ẤN ĐỘ

Diện tích: 3,3 triệu km^2, dân số: 1 tỉ 20 triệu người.

Sau CTTG II, cuộc đấu tranh chống Anh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại.

1. Quá trình giành độc lập

Quá trình giành độc lập ở Ấn Độ

ĐẶC ĐIỂM PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ẤN ĐỘ

SAU CTTG II

- Phong trào đấu tranh của quân chúng đã vượt qua cả chủ trương bất bạo động của Đảng Quốc Đại (từ tự trị đến độc lập hoàn toàn; từ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế đến đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị)

- Đấu tranh từ thấp đến cao

- Ảnh hưởng mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh của Á, Phi, Mĩ Latinh.

2. Quá trình xây dựng và phát triển của Ấn Độ từ 1950 đến nay

a, Kinh tế

- Nông nghiệp: Cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp. Đến năm 1995, Ấn Độ trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 3 trên thế giới.

- Công nghiệp: đạt nhiều thành tựu nổi bật.

+ Trong những năm 80: đứng hàng thứ mười trong những nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới.

+ Chế tạo được máy móc, thiết bị ngành dệt, hóa chất, máy bay, tàu thủy, đầu máy xe lửa.

b, Khoa học – kĩ thuật

- Ấn Độ đang cố gắng vươn lên hàng các cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ:

+ Năm 1974: Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử.

+ Năm 1975: phóng vệ tinh nhân tạo lên Trái Đất bằng tên lửa của mình.

+ Năm 2002: Ấn Độ đã có 7 vệ tinh nhân tạo hoạt động trong vũ trụ. 

- Cuộc “cách mạng chất xám” đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phầm mềm lớn nhất thế giới.

c, Chính sách đối ngoại

- Theo đuổi chính sách hòa bình trung lập tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc.

- Ngày 7-1-1972, Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!