banner redirect homepage

Lí thuyết về protein

I – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

* Khái niệm: Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

* Phân loại: 

- Protein đơn giản: được tạo thành chỉ từ các α-amino axit 

- Protein phức tạp: được tạo thành từ các protein đơn giản kết hợp với các phân tử không phải protein như axit nucleic, lipit, cacbohiđrat…

II – TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN

1. Tính chất vật lí

a) Hình dạng và tính tan

Hình dạng

Dạng sợi

Dạng cầu

- keratin (trong tóc)

- miozin (trong cơ)

- fibroin (trong tơ tằm)

- anbumin (trong lòng trắng trứng)

- hemoglobin (trong máu)

 

Tính tan trong nước

Không tan

Tan tạo dung dịch keo

 

b) Sự đông tụ:

- Khi đun nóng hoặc cho axit, bazơ vào dung dịch protein thì protein sẽ đông tụ lại.

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thủy phân:

 - Điều kiện thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng hoặc xúc tác enzim 

- Sản phẩm: các α-amino axit

b) Phản ứng màu:

Thuốc thử

Anbumin (lòng trắng trứng)

HNO3 đặc

Kết tủa vàng

Cu(OH)2

Phức chất màu tím (phản ứng màu biure)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - Vungoi.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực sẽ giúp bạn:

  • Lộ trình bài bản 5V: Từ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đề
  • Phủ kín lượng kiến thức bởi hệ thống ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyền
  • Kết hợp học tương tác live, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ trong suốt quá trình

Miễn phí tư vấn - TẠI ĐÂY