Ngữ âm: Ngữ điệu lên

THE RISING TUNE

Ngữ điệu lên được thể hiện bằng cách tăng âm điệu giọng nói lên cao ở trong các trường hợp sau:

- Dùng trong các câu hỏi nghi vấn

Do you understand what I'm saying? ↑   - ( Bạn có hiểu tôi đang nói gì không ? )

Can you spare me a moment to talk?  ↑  - (Anh có thể dành cho tôi ít phút nói chuyện được không?)

Dùng trong câu hỏi đuôi:

He betrayed you, didn’t he? ↑    - (Anh ta phản bội cậu, phải không?)

You think he's a bit cracked, don't you? ↑  -( Bạn nghĩ anh ta quá điên dồ, phải không ? )

He stole your bike, didn’t he? ↑(Hắn lấy trộm xe đạp của cậu, phải không?)

- Dùng trong câu mệnh lệnh (nhưng ít mang tính chất ra lệnh hơn ngữ điệu xuống, đặc biệt khi dùng với “please”):

Turn off the light, please. ↑   - (Làm ơn tắt đèn giúp tôi)

- Dùng trong câu xác định nhưng hàm ý câu hỏi:

You are Jennifer ? ↑    - (Cô là Jennifer  ư?)

- Dùng với từ xưng hô:

Baby, I love you so much. ↑   -(Con yêu, mẹ  yêu con nhiều lắm)

My friend  ,nice to meet you here. ↑   -(Ông bạn, thật vui khi gặp ông ở đây)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!