Ngữ âm: Nhịp điệu

RHYTHM

GIAI ĐIỆU TRONG LỜI NÓI (RHYTHM OF SPEECH)

- Trong tiếng Anh, chúng ta nhấn mạnh vào một số từ nhất định trong câu để làm rõ ý tưởng của mình. Trong cụm từ hoặc câu, chỉ có một số từ được nhấn. Những từ này được gọi là “từ có nghĩa” (content words), vì những từ này bao gồm hầu hết thông tin trong một thông điệp (câu nói).

- Từ có nghĩa (content words) bao gồm danh từ (tree, house…), động từ (climb, love,…), tính từ (nice, amazing…), và trạng từ (always, yesterday…) trong câu.

- Những từ không được nhấn thường được gọi là từ chức năng (function words):

- Từ chức năng (function words) chủ yếu đóng vai trò “cầu nối” giúp liên kết các từ có nghĩa (content words) trong câu lại với nhau. Từ chức năng bao gồm mạo từ (a, an, the), từ nối (and), đại từ nhân xưng (he, she, it…), giới từ (in, on, at…)

- Việc nhấn trọng âm vào 1 từ (hoặc 1 âm tiết) là việc bạn đọc âm tiết đó DÀI HƠN, TO HƠN, và CAO HƠN so với những âm tiết xung quanh. Nguyên âm trong âm tiết đó được phát âm đầy đủ. Ngược lại, những âm không được nhấn, sẽ được phát âm NGẮN HƠN và NHANH HƠN, khiến nguyên âm trong từ đó ĐƯỢC GIẢN LƯỢC.

Ví dụ: (CONTENT WORDS, function words)

HOW OLD are you?

The TIME is NOW

WHERE are ALL the PEOPLE

Luyện bài tập vận dụng tại đây!