Ngữ âm: Nuốt âm

ELISON

(NUỐT ÂM)

Nuốt âm là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ định nhưng cũng có thể có sự cân nhắc.

Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp sự nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm:

Chú ý:

Trong tiếng Anh, có một số âm thường được lược bỏ:

- Phụ âm "v" trong "of" khi nó đứng trước phụ âm.

Eg: lots of them / 'lɒts əv ðəm /  => / 'lɒts ə ðəm /

- Những âm yếu sau p, t, k (thường là âm /ə/).

Eg: potato / pə'teitəʊ / => / p'teitəʊ /

      tomato / tə'mɑ:təʊ / =>  / t'mɑ:təʊ /

      canary / kə'neəri / => /k'neəri /

- Phụ âm ở giữa trong nhóm phụ âm thức tạp

Eg: looked back / 'lʊkt'bæk / =>  / 'lʊk'bæk /

      acts / ækts / => / æks /

Luyện bài tập vận dụng tại đây!