Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

1. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, ta phải dùng các sóng điện từ cao tần.

- Muốn cho các sóng mang cao tần tải được các tín hiệu âm tầm thì phải biến điệu chúng.

  • Phát sóng: Kết hợp máy phát dao động điều hòa và anten. Mạch hoạt động gây ra điện từ trường biến thiên, anten phát sóng điện từ cùng tần số f.
  • Thu sóng: Kết hợp anten với mạch dao động có tụ điện điện dung thay đổi. Điều chỉnh C để mạch cộng hưởng tần số f cần có - gọi là chọn sóng.
  • Bước sóng điện từ mà mạch phát ra hay thu được: \(\lambda = c.T = \frac{c}{f} = 2\pi c\sqrt {LC} \) với c = 3.108 m/s

2. SƠ ĐỒ KHỐI ĐƠN GIẢN CỦA MỘT MÁY THU - PHÁT SÓNG ĐIỆN TỪ

Luyện bài tập vận dụng tại đây!