Bài tập crom và hợp chất của crom

* Cr giống như Fe (Khi phản ứng với axit và muối không có tính oxi hóa thì tạo thành hợp chất mà Cr có số oxi hóa +2, phản ứng với axit, phi kim, hợp chất có tính oxi hóa mạnh thì tạo thành hợp chất mà Cr có số oxi hóa +3 )

Ví dụ: Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

          2Cr + 3 Cl2→ 2CrCl3 

* Hợp chât mà Cr thể hiện số oxi hoá +3 thì giống như Al (ví dụ Cr2O3 và Cr(OH)3 có tính lưỡng tính)

* Các hợp chất của Cr có thể lên mức oxi hóa +6 khi gặp chất oxi hóa mạnh

* Phương pháp giải

Sử dụng các định luật bảo toàn e, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!